Renovering
Tillbaka
Burgsvik
Kalkstenshus från 1800-talet, renovering, ombyggnad, tillbyggnad. Husen ligger vid hamnen, de har för länge sedan brukats som verkstad till stenfabriken, bostadshus och lada och är nu alla anpassade till bostäder för en stor familj.

Havdhem
Prästgård från 1700-talet, fasadrenovering.

Tillbaka