Kontoret

Mitt arkitektkontor ligger på Kungsholmen, högst upp i ett industrihus, där jag delar lokal med andra arkitekter och formgivare.

Jag arbetar vid behov i nätverk med andra mindre arkitektkontor och jag har ett kontinuerligt samarbete med en konstruktör och ett mindre byggföretag.

Jag arbetar i det lilla formatet med alla moment i en ny- och ombyggnadsprocess.

Jag är ett enmansföretag, vilket innebär en personlig kontakt. Jag har stor erfarenhet av att se alternativa lösningar, föreslå material, färger etc.

Jag försöker vara tydlig i våra ekonomiska mellanhavanden, så att mina kunder hela tiden är medvetna om nedlagda kostnader. Om så önskas kan jag också lämna offert.